WV systems s.r.o.
Víme jak ... srozumitelná řešení


Jihočeská hospodářská komora

Řešení

Množství, relevance a dostupnost důležitých informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí. Podnikové informační systémy ERP jsou oprávněně označovány jako informační srdce organizace. V jejich modulech se soustřeďují informace ze všech končetin společnosti a do mozkového centra předávají ty nejdůležitější údaje, výstupy a pohledy. Management díky tomu řídí podnik de facto v reálném čase a může správně reagovat na aktuální dění i budoucí vývoj.

WV SYSTEMS nabízí řešení v kategoriích:

> Ekonomika
> Logistika a sklady
> Výroba
> CRM (Customer Relationship Management)
> DMS (Document Management System)
> Lidské zdroje
> Controlling
> Řízení servisní činnosti
> Manažerské výstupy, reporting

Dokumentace je nositelem klíčového know-how každé organizace. V současném digitálním věku je spolehlivé, kvalitní uchování a správa elektronických dokumentů základním předpokladem jejich snadné dostupnosti a možnosti zužitkovat informace, které obsahují.

WV SYSTEMS nabízí řešení v kategoriích:

> Spisová služba
> Archivace dokumentů
> Elektronické formuláře
> Skenování a digitalizace dokumentů
> Správa dokumentů – úložiště
> Řízení dokumentů – oběh a zabezpečení - zobrazit detaily

Podnikovou infrastrukturu tvoří systém vzájemně propojených stavebních prvků, které poskytují podporu celkové funkcionalitě firmy. Každá firma chce růst a rozvíjet se, a důležitým požadavkem na síťovou infrastrukturu tak je kromě vysokého stupně jejího zabezpečení také možnost dalšího rozšiřování.

WV SYSTEMS nabízí řešení v kategoriích:

> Dohledové systémy
> Helpdesk
> Komunikační infrastruktura včetně integrace hlasových služeb
> Vysoká dostupnost a rozdělení zátěže

Konvergence informačních a komunikačních technologií je v současnosti každodenní realitou. Společné využití jediné infrastruktury pro přenos dat i hlasu poskytuje široké spektrum výhod organizaci, která se pro takové moderní řešení rozhodne.

WV SYSTEMS nabízí řešení v kategoriích:

> Samoobslužné portály
> Automatické systémy poskytování informací
Proužek

Copyright © 2008 WV SYSTEMS s.r.o. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu společnosti WV SYSTEMS s.r.o. zakázáno.